Huis leveren

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van de woning overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt. In de regel beginnen de gebruikelijke werkzaamheden van de notaris na ontvangst van een door verkoper en koper ondertekende schriftelijke koopovereenkomst. Wat die gebruikelijke werkzaamheden precies zijn vindt u onder "verkoop woning".

Als de koper gebruikt maakt van een hypothecaire lening zal de notaris ook de hypotheekakte opmaken. De werkzaamheden beginnen na ontvangst van de opdracht van de bank tot hypotheekvestiging. De koper dient ervoor te zorgen dat de hypotheekopdracht tijdig bij de notaris wordt aangeleverd omdat de notaris eerst na ontvangst van deze opdracht de benodigde gelden kan bestellen bij de bank en daar in de regel weer 5 werkdagen voor nodig zijn. Bij niet tijdige aanlevering moet de levering uitgesteld worden en dit leidt altijd tot hogere kosten en soms tot schade bij de verkopende partij.

Vervolgens wordt de akte door verkoper, koper en de notaris op het notariskantoor ondertekend en direct daarna (digitaal) aangeboden aan het Kadaster. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat het kadaster het afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Bij het Kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd, met nauwkeurige kadastrale aanduidingen.

Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk registergoed is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.

Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat een ieder kan informeren op wiens naam een bepaald registergoed staat en eventuele hypotheken, die hierop rusten.

De standaard notariskosten, welke zijn gemoeid met de gebruikelijke werkzaamheden voor levering en hypotheek, kunt u vinden bij ons opvragen.

Indien sprake is van meerwerk zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag:
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.