Wanneer een vereniging oprichten?

Een vereniging is een samenwerkingsverband tussen een aantal (rechts)personen (de leden) die met een bepaald doel willen deelnemen aan het rechtsverkeer. Een vereniging dient ten minste door twee personen te worden opgericht.

Een vereniging kan op twee manieren worden opgericht:

  1. bij een akte opgemaakt door een notaris waarin de statuten zijn opgenomen (formele vereniging);
  2. niet bij een akte van de notaris maar bij overeenkomst (informele vereniging); een vereniging die niet bij een akte van de notaris is opgericht wijkt af van de vereniging die wel bij een akte van de notaris is opgericht. Bij de vereniging die niet bij een akte van de notaris is opgericht zijn bijvoorbeeld de bestuurders hoofdelijk aansprakelijkheid voor handelingen die zij namens de vereniging verrichten. Daarnaast kan deze vereniging geen onroerend goed verkrijgen. Het is wel altijd mogelijk om zo'n vereniging om te laten zetten in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid door de statuten van deze vereniging op te laten nemen in een notariële akte.

Een vereniging die is opgericht bij een akte van de notaris moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuurders moeten zich als zodanig inschrijven.

Indien u van plan bent een vereniging op te richten, is het verstandig van het voren te overdenken wat de naam en wat het doel van de vereniging moet worden.

De organen van de vereniging bestaan ten minste uit een bestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestuurt de vereniging en kan de vereniging ook vertegenwoordigen (optreden namens de vereniging). De algemene vergadering (dit zijn alle leden) is het hoogste orgaan binnen de vereniging en beslist bijvoorbeeld over het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vereniging en het vaststellen van de jaarrekening. Als er onduidelijkheid bestaat wie in een bepaald geval een beslissing mag nemen dan komt die bevoegdheid de algemene vergadering toe.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag:
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.