Huis financieren

De koop van een woning staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een woning, verleent hypotheek. Dat betekent dat de woning onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat zij het door haar uitgeleende geld met rente weer terug krijgt. De wet geeft de financier het recht bij openbare verkoop van de woning zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Zodra het recht van hypotheek aan de financier is verleend, wordt deze hypotheekhouder. De woning, waarop de hypotheek rust, is het onderpand.

De notaris stelt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte op. De hypotheekakte kan pas worden opgemaakt zodra ons kantoor van de betreffende financier de hypotheekopdracht heeft mogen ontvangen.

De eigenaar van de woning, de financier en de notaris ondertekenen de hypotheekakte. De financier laat zich daarbij meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor. Indien de woning ook door de echtgenoot van de eigenaar zal worden bewoond, moet deze toestemming geven voor de hypotheekvestiging. De notaris zorgt ervoor dat het recht van hypotheek en de verdere bijzonderheden worden ingeschreven in de openbare registers. Bij het oversluiten van uw huidige hypotheek dient u er rekening mee te houden dat de financier van uw huidige hypotheek boeterente bij u in rekening kan brengen, wegens het vervroegd aflossen van de hypothecaire lening. Voorts stellen de meeste financieringsmaatschappijen voor het opmaken van de benodigde aflosnota tegenwoordig een termijn van minimaal een maand. Voor een soepele behandeling van het dossier gelieve hier rekening mee te houden.

meer over…

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag:
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.