Huis kopen

Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet iedere week voor. Indien u voornemens bent een woning aan te kopen kunt u uiteraard altijd voor advies bij ons terecht.

Te denken valt aan bijvoorbeeld advies over bezwarende bepalingen (erfdienstbaarheden) die aan een huis of perceel kunnen kleven, de mogelijke financieringsvormen, maar ook over de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.

Deze bedenktijd geeft u als koper de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen van de koop af te zien. Ook als verkoper kunt u uiteraard voor advies bij ons terecht. De notaris verzorgt alle noodzakelijke onderzoeken en registraties.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag:
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.