Kinderen & Volwassenen

Als de ouders van een kind met elkaar getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan oefenen zij gezamenlijk het ouderlijk gezag over het kind uit. Overlijdt één van hen, dan blijft de ander met het ouderlijk gezag belast. Overlijdt ook deze ouder dan benoemt de kantonrechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouder in een testament zelf een voogd heeft benoemd. Wanneer beide ouders tegelijk overlijden geldt hetzelfde.

Als tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap een kind wordt geboren, hebben de ouder en diens echtgenoot of geregistreerde partner die niet de ouder is, ook het gezamenlijk gezag over het kind. Dit geldt alleen niet als het kind al een andere ouder heeft. Wordt bijvoorbeeld tijdens een huwelijk dat gesloten is tussen twee vrouwen een kind geboren, dan hebben zij gezamenlijk het gezag, tenzij de vader het kind al tijdens de zwangerschap heeft erkend. In dat geval oefent alleen de moeder het gezag uit.

Indien de ouders van een kind niet met elkaar getrouwd zijn of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan oefent de moeder van het kind alleen het ouderlijk gezag uit, tenzij de ouders gezamenlijk bij de Rechtbank een verzoek doen tot gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit verzoek kan pas na de geboorte van een kind worden gedaan.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag:
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.