Wanneer een stichting oprichten?

De stichting wordt veelal gebruikt als organisatievorm voor tal van uiteenlopende maatschappelijke activiteiten.Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. Een stichting kan door een persoon worden opgericht en dient in de meeste gevallen een "goed" doel (dat hoeft overigens niet). Een stichting moet middels een notariële akte worden opgericht.

De stichting heeft wel een bestuur, maar beschikt in tegenstelling tot de vereniging niet over een algemene vergadering. De stichting kent immers geen leden. Het bestuur bestuurt de stichting en is zodoende de hoogste macht binnen de stichting.

Als voordeel van de organisatievorm met een "goed" doel is de stichting te verkiezen boven een vereniging. Het bestuur heeft namelijk niet te maken met een algemene vergadering, welke een rem vormen op de activiteiten.

De stichting dient zich (net als de vereniging) in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, ook de bestuursleden worden daar ingeschreven. Zolang dit niet is gebeurd blijven de bestuurders naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen waarvoor zij de stichting verbinden.

De stichting mag aan haar bestuursleden of oprichters geen uitkeringen doen. Het verbod tot uitkering voorkomt dat een stichting het geld dat zij verzameld uit hoofde van bijvoorbeeld een goed doel zomaar uitkeert aan één van haar bestuurders (het voorkomt met andere woorden misbruik van de stichting). Uitkeringen aan oprichters of bestuurders zijn wel toegestaan indien deze een sociale strekking hebben.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag:
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.