Alles over schenkingen

Een schenking is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de één iets aan de ander geeft. Een schenking die pas zal worden uitgekeerd nadat iemand is overleden moet notarieel worden vastgelegd, voor een andere schenking is geen notariële akte nodig. Een schenking kan geschieden in geld of in goederen. Ook kwijtschelding van bijvoorbeeld een lening aan uw kind, is een schenking. Bij het overdragen van vermogensbestanddelen spelen voornamelijk persoonlijke of fiscale overwegingen een rol.

Uw vermogen en de nieuwe AWBZ: Hoe gaat u er mee om?

Op 1 januari 2013 is de eigen bijdrage van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) omhoog gegaan als u eigen vermogen heeft. De komende jaren gaat de overheid de AWBZ ook op andere punten flink hervormen. Nu is het zo dat vanuit de AWBZ langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald wordt. Een deel daarvan betaalt u zelf door eigen bijdrage. De overheid gaat de regeling op een viertal punten ingrijpend veranderen:

  1. Vanaf 2015 gaat de overheid alleen nog de zwaarste, langdurige AWBZ-zorg zelf regelen; de lichtere zorg komt bij gemeenten en de zorgverzekeraars te liggen.
  2. Er is dit jaar meer geld voor persoonsgebonden budget, waar u, als u een AWBZ-indicatie heeft gebruik van kunt maken.
  3. Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen, waardoor ze minder gebruik maken van dure zorg en instellingen.
  4. Als u eigen vermogen heeft, dan betaalt u vanaf afgelopen 1 januari meer eigen bijdrage.

De wijzigingen hebben voor veel protest gezorgd.De notaris kan deze wijzigingen niet terugdraaien. De notaris kan u wel adviseren over het laatste punt: hoe gaat u met uw vermogen om?De nieuwe ‘vermogensinkomensbijtelling’ wordt berekend door 8% van uw Box 3-vermogen, dat zijn uw spaartegoeden, beleggingen, etc. op te tellen bij uw inkomen. Over dit inkomen wordt de eigen bijdrage berekend. De kans bestaat dat het eigen vermogen wordt opgesoupeerd. Dit kan doordat bijvoorbeeld een onverkocht eigen huis na twee jaar al meetelt in het belastbaar vermogen. Verder is de kans groot dat de erfenis voor de kinderen opgemaakt gaat worden.

De notaris kan u wel adviseren hoe u met uw vermogen omgaat. Zo zijn er mogelijkheden door het maken of wijzigingen van uw testament of door het ‘verminderen’ van uw vermogen door schenkingen.

Telefoon
035-5336704

E-mail
info@notariskantooreemnes.nl

Bezoekadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Postadres
Laarderweg 19
3755 AK EEMNES

Openingstijden
Maandag t/m Donderdag:
09:00 uur t/m 17:00 uur

Vrijdag
09:00 uur t/m 16:00 uur

Tussen 12:30 uur en 13:15 uur zijn wij met lunchpauze.