NV (Naamloze vennootschap)


Een naamloze vennootschap (N.V.) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen. De naamloze vennootschap is 'naamloos' omdat bij de N.V. geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven als het ware buiten beeld; zij zijn anoniem. De aandelen van een N.V. zijn dan ook over het algemeen vrij verhandelbaar. Echter, er bestaat bij een N.V. ook de mogelijkheid om aandelen op naam uit te geven. De N.V. is de meest geschikte vennootschap voor grootschallig aandeelhouderschap.

De belangrijkste eisen bij oprichting van een N.V.:

  1. Notariële akte van oprichting. Hierin staan de statuten vermeld.
  2. Geplaatst kapitaal vereist van minimaal € 45.000,00
  3. Inschrijving in het Handelsregister. Overigens kunnen wij dit geheel voor u verzorgen.
De N.V. beschikt verder, net als de B.V., over rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat bestuurders in beginsel niet in hun privé-vermogen aansprakelijk kunnen worden gesteld. De aandeelhouders zijn aansprakelijk tot het bedrag waarin zij deelnemen.