Nieuwbouw


Bij nieuwbouwprojecten wordt niet alleen een koopovereenkomst gesloten, maar ook een aannemingsovereenkomst. Ook hier geldt weer het belang van tijdige inschakeling van de notaris. De notaris kan alle juridische consequenties op dit terrein overzien. Zo worden geschillen over nakoming van de overeenkomst voorkomen. Gewoonlijk laat de bouwer het juridische gedeelte van het project door één notaris behandelen. Die notaris beschikt over het bouwplan, het bestek en de voorwaarden van de bouwer. De koper van een huis uit een bouwcomplex kan voor advies zijn eigen notaris inschakelen, dit brengt wel extra kosten met zich mee. Zet ook hier niet te snel uw handtekening onder de koopovereenkomst. U moet vooraf zeker weten, dat u de financiering rond kunt krijgen. Want als u getekend heeft zonder de financiering als ontbindende voorwaarde op te nemen en vervolgens tot de ontdekking komt dat u de koopsom niet kunt betalen, moet u een hoge boete (meestal 10% van de koopsom) betalen om van de koop af te komen. Los van eventuele bijkomende schadevergoeding.

De notaris kan koper en verkoper informeren over de bijzonderheden van een modelovereenkomst en de (financiële) zekerheid bij de toepassing van de algemene voorwaarden. Ook de minder voordelige en ingewikkelde aspecten licht de notaris toe. Dat brengt de positie van de notaris met zich mee. De notaris staat tussen de partijen in, de notaris is onpartijdig.

Brochure Woning Kopen (pdf)

Brochure Woning Verkopen (pdf)