Koopovereenkomst


De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een goed. Deze overeenkomst is een onderhandse akte en behoeft niet (meer) door de notaris te worden opgesteld.

In de koopovereenkomst leggen koper en verkoper vast dat het goed onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Juist deze aspecten kunnen aanleiding zijn om een woning wel of niet te kopen. Daarom is het belangrijk dat u ons inschakelt alvorens de koopovereenkomst wordt ondertekend. Notaris van der Sluis biedt u de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten.

Men spreekt nog vaak over een “voorlopige” koopovereenkomst. Na ondertekening van de koopovereenkomst zit u er in principe aan vast! De term “voorlopige” wil slechts zeggen dat de eigendom nog moet overgaan van verkoper naar koper. Alleen wanneer u in de koopovereenkomst (een) ontbindende voorwaarde(n) heeft opgenomen, kunt u in principe kosteloos van de koop af. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is de afspraak dat u van uw koop af kan zien wanneer u de financiering van de woning niet binnen een bepaalde termijn rond heeft. Voorts heeft koper, na ontvangst van een afschrift (kopie) van de getekende koopovereenkomst, nog 3 dagen bedenktijd waarbinnen koper zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst kan ontbinden.

Brochure Woning Kopen (pdf)

Brochure Woning Verkopen (pdf)