Particulier


Soms sluiten wettelijke regelingen niet aan op wat u (samen) wilt. U wilt bijvoorbeeld zelf bepalen hoe uw nalatenschap wordt verdeeld, u gaat ongehuwd samenwonen of u wilt bepaalde vermogensbestanddelen gescheiden houden dan wel (alvast) overdragen. Als u hierover gaat nadenken komen er wellicht allemaal vragen bij u op. In al deze situaties is de notaris uw deskundig adviseur.

Het kan bijvoorbeeld voor u van belang zijn om een aantal zaken officieel bij de notaris te laten vastleggen. De praktijk leert ons dat veel mensen denken dat het opmaken van een testament sinds de invoering van het nieuwe erfrecht (1 januari 2003) niet meer nodig is. Toch zijn er nog veel situaties die vragen om een aparte c.q. aanvullende regeling. Indien u voornemens bent samen te gaan wonen of reeds samenwoont is het zinvol om een keer vrijblijvend contact op te nemen met ons kantoor.

Indien u bijvoorbeeld uw partner wenst aan te wijzen als uw partner voor partnerpensioen bij uw overlijden, is een notarieel samenlevingscontract veelal vereist. Ook uit fiscale overwegingen geniet het zeer de aanbeveling om een samenlevingscontract (eventueel) in combinatie met testamenten op te laten maken.

Mocht u hierover meer inlichtingen wensen, dan kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Een eerste informatiegesprek (max. 30 min.) is altijd kosteloos.

Brochure Trouwen en Samenwonen (pdf)

Brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap? (pdf)

Brochure Een erfenis wat nu? (pdf)