Estate planning


Uw vermogen en de nieuwe AWBZ: Hoe gaat u er mee om?

Op 1 januari 2013 is de eigen bijdrage van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) omhoog gegaan als u eigen vermogen heeft. De komende jaren gaat de overheid de AWBZ ook op andere punten flink hervormen. Nu is het zo dat vanuit de AWBZ langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald wordt. Een deel daarvan betaalt u zelf door eigen bijdrage.

  1. De overheid gaat de regeling op een viertal punten ingrijpend veranderen: Vanaf 2015 gaat de overheid alleen nog de zwaarste, langdurige AWBZ-zorg zelf regelen; de lichtere zorg komt bij gemeenten en de zorgverzekeraars te liggen.
  2. Er is dit jaar meer geld voor persoonsgebonden budget, waar u, als u een AWBZ-indicatie heeft gebruik van kunt maken.
  3. Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen, waardoor ze minder gebruik maken van dure zorg en instellingen.
  4. Als u eigen vermogen heeft, dan betaalt u vanaf afgelopen 1 januari meer eigen bijdrage. De wijzigingen hebben voor veel protest gezorgd.

De notaris kan deze wijzigingen niet terugdraaien. De notaris kan u wel adviseren over het laatste punt: hoe gaat u met uw vermogen om?

De nieuwe ‘vermogensinkomensbijtelling’ wordt berekend door 8% van uw Box 3-vermogen, dat zijn uw spaartegoeden, beleggingen, etc. op te tellen bij uw inkomen. Over dit inkomen wordt de eigen bijdrage berekend. De kans bestaat dat het eigen vermogen wordt opgesoupeerd. Dit kan doordat bijvoorbeeld een onverkocht eigen huis na twee jaar al meetelt in het belastbaar vermogen. Verder is de kans groot dat de erfenis voor de kinderen opgemaakt gaat worden.

De notaris kan u wel adviseren hoe u met uw vermogen omgaat. Zo zijn er mogelijkheden door het maken of wijzigingen van uw testament of door het ‘verminderen’ van uw vermogen door schenkingen.

Wilt u weten wat het beste bij u past, maak dan vrijblijvend een afspraak. Bij u aan huis komen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden!

Estate planning

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hierbij willen wij benadrukken dat besparing van successierechten niet het enige aspect is waarmee bij estate planning rekening moet worden gehouden.

Niet alles mag worden opgeofferd aan belastingbesparing. Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze te komen is het noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Beslissingen die nu worden genomen zullen waarschijnlijk pas over enige jaren gevolgen hebben.

Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

-Moet ik mijn huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet?
-Kan ik het beste tijdens leven vermogen overdragen?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

Brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap? (pdf)

Brochure Een erfenis wat nu? (pdf)