Erfrecht


De afwikkeling van een nalatenschap is grofweg in te delen in drie onderdelen. Als eerste komt het afgeven van een verklaring van erfrecht aan de orde. Vervolgens het (eventueel) indienen van de aangifte Erfbelasting en ten slotte geschiedt de definitieve verdeling van de nalatenschap.

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin ondermeer staat vermeld wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is namens de erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen. De verklaring wordt gemaakt aan de hand van de door de notaris te verzamelen gegevens. Om de benodigde gegevens te verkrijgen dienen er diverse registers te worden geraadpleegd, waaronder ondermeer het Centraal Testamenten Register (CTR), alsook het bevolkingsregister.

Het is vooraf moeilijk aan te geven wanneer de notaris daadwerkelijk de verklaring van erfrecht kan afgeven, maar over het algemeen zal dit binnen enkele weken zijn.

Om bijvoorbeeld de bankrekening van de overledene te kunnen deblokkeren heeft u meestal een verklaring van erfrecht nodig. Indien u van uw bank het formulier 'Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/partner' mocht ontvangen, geniet het zeer de aanbeveling om voor advies even bij de notaris langs te gaan. Wij zijn u graag behulpzaam bij het invullen van het formulier en kunnen u wijzen op de diverse juridische en/of fiscale consequenties die door het overlijden zijn ontstaan.

Brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap? (pdf)

Brochure Een erfenis wat nu? (pdf)

Brochure Tarieven voor erf- en schenkbelasting 2013 (pdf)