Diensten


Notariskantoor van der Sluis
 
Cliëntonderzoek en meldingsplicht in het notariaat (pdf)

Op de dienstverlening van de notaris zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden die u op deze website kunt lezen. 

Als een opdracht aan de notaris wordt verleend door meerdere personen, is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris.

Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon, namens zijn besloten vennootschap (in oprichting) dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijke persoon te zijn verricht.

Het in ontvangst nemen van een door opdrachtgever verzochte concept akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, ook indien niet een (schrifteijke) opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. 

Het ontvangen van een koopovereenkomst door de notaris, waarin is bepaald dat de notaris tevens de leveringakte zal verlijden, impliceert het verleend zijn van opdracht door verkoper en koper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en alle daarbij behorende gebruikelijke werkzaamheden.